Trygghet och trivsel

På förskolan har vi kommit överens om tre trivselregler för att barn och vuxna ska trivas tillsammans och känna oss trygga:

  • Tillsammans har vi roligt
  • Tillsammans tar vi hand om varandra
  • Tillsammans tar vi hand om våra saker

Curious Kids Preschool har en plan mot kränkande som innebär att vi arbetar förebyggande och tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av mobbning, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan barn samt mellan personal och barn.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger och alla kamrater i förskolan.