Så arbetar vi

Vi följer den svenska läroplanen för förskolan med skillnaden att all vår verksamhet sker på två språk, svenska och engelska.

Svenska och engelska genomsyrar vårt dagliga arbete och följer oss i allt vi gör vare sig det är samling, sagostund, bild, musik, drama, naturvetenskap och teknik, motorik, matematik, lek, fruktstund eller dags för blöjbyten.

Vi förändrar våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intresse så att de utmanar och inspirerar barnens nyfikenhet, utforskande och lek. Vi lägger stor vikt vid barns delaktighet och ser oss själva som medupptäckare.

Barnen jobbar självklart med modern teknik och använder digitala lärverktyg för kommunikation, skapande och lärande. Vi dokumenterar barnens lärande så att det blir synligt för dem själva, för föräldrar och för oss pedagoger.

Vår förskola ligger i ett naturnära område där det finns så mycket att upptäcka tillsammans. Kanske hittar vi en daggmask och funderar på vad den gör om dagarna. Vi hittar pinnar och ser vilken som är kortast och vilken som är längst och tar reda på vad de olika träden heter på engelska. På det sättet lär barnen både språk och matematik.

Att börja förskolan

Att börja hos oss ska vara både tryggt och roligt. Det vanligaste är en inskolningsperiod på två veckor men hur lång tid det tar beror på just ditt barns och din familjs behov. Vi tar kontakt med dig innan ditt barn ska börja hos oss för att planera en bra inskolning.