Vi som jobbar här

Hos oss har vi både svenskutbildade och engelskutbildade förskollärare med erfarenhet av att jobba med flerspråkiga barn i internationell och engelsktalande miljö. Alla pedagoger kommer från olika bakgrund och vi vet att människor med olika erfarenheter leder till en kreativ, utmanande och roligare lärmiljö.

Ing-Marie Andréasson är förskollärare med montessoriutbildning och 28 års erfarenhet av svensk förskola. Älskar handarbete i alla former och brinner extra för matematik.

Jennica Falkman är förskollärare med tio års erfarenhet av internationell förskola och skola och har även erfarenhet av svensk förskola. Brinner extra för drama och naturvetenskap.

Joy Geng är utbildad i Business Administration i Kina och Service Management i Sverige. Har erfarenhet av att undervisa i kinesiska och engelska på universitet i Kina. Brinner extra för att utveckla barnens språk så att de kan kommunicera väl i olika situationer.

Pia Grund är förskollärare med montessoriutbildning och 27 års erfarenhet som tidigare bott i England och USA. Brinner extra för utepedagogik och alla kulturella ämnen.

Gerda Vilunaite är utbildad geografilärare i Litauen och har två års erfarenhet av arbete på International School of Helsingborg med barn i olika åldrar. Älskar musik, bild och naturen.

Monika Kroker är förskollärare utbildad i Storbritannien med två års erfarenhet av engelsk skola och ett års erfarenhet av svensk förskola i Helsingborg. Har bott i England i 15 år. Brinner extra för språk och skapande aktiviteter.